Pravila nagradnog natječaja „Osvoji online savjetovanje!“

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ”Osvoji online savjetovanje!” (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje i organizira Almazor d.o.o., Domagojeva 21, 10 000 Zagreb, OIB: 36636023073 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora na Instagram profilu: https://www.instagram.com/nutriformabyalma/. Natječaj traje od 06.12.2022. do 20.12.2022. godine u 16:00 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici Organizatora (https://www.almabunic.com/).

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora Almazor d.o.o., Domagojeva 21, 10 000 Zagreb, OIB: 36636023073, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Cilj Natječaja je da Sudionik/ca u komentaru objave na Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/nutriformabyalma/) opišu svoj zdravstveni problem zbog kojeg smatraju da im je najpotrebnije online savjetovanje navedeno u objavi. Organizator neće imati pristup
korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci
biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA
Dva (2) dobitnika Natječaja, izabrat će stručni žiri Organizatora na temelju kreativnosti odgovora. Oba dobitnika će dobiti po jedno individualno online savjetovanje s nutricionisticom Almom Bunić. Dobitnici Natječaja bit će objavljeni 21.12.2022. godine u 16 h na Instagram profilu
(https://www.instagram.com/nutriformabyalma/) u komentaru objave Organizatora. Imena dobitnika nagrade bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila. U slučaju da se dobitnik ne javi u roku od 48 sati, Organizator ima pravo proglasiti novog Dobitnika natječaja na temelju sljedećeg najkreativnijeg odgovora prema odluci žirija.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada sastoji se od dva individualna online savjetovanja s nutricionisticom Almom Bunić.

Nagrada:
Individualno online savjetovanje s nutricionisticom Almom Bunić

Količina:  2 kom

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem komentara na Instagram profilu Organizatora (https://www.instagram.com/nutriformabyalma/) odnosno na Instagram objavi Organizatora u kojem će se Sudionika obavijestiti da će biti kontaktirani direktnom porukom u inbox. Za preuzimanje nagrade dobitnik je obavezan Organizatoru dostaviti osobne podatke putem
direct messagea na Instagramu (ime, prezime i broj telefona).

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:
– Sudionik prekrši Pravila;
– Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
– se Sudionik ne pridržava teme Natječaja;
– je sadržaj koji prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10
: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više sudionika s istim emailom, odnosno adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima. Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Sudionici osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih
osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, Organizator će smatrati, ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Članak 12: VRSTE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u ovom Natječaju (ime, prezime i broj telefona) te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja. Nagrada individualnog savjetovanja će dobitnicima biti uručena putem obavijesti u Instagram DM profila Sudionika i moći će je iskoristiti u savjetovalištu Nutriforma, Tratinska 74, 10 000 Zagreb. Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od
završetka Natječaja. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju. Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:
1. Objavu Dobitnika,
2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE
Sudionici Natječaja slanjem maila na nutriformaalma@gmail.com imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio,
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio,
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio,
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio,
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA
Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade. Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu nutriformaalma@gmail.com u kojem je Sudionik dužan navesti ime, prezime i email adresu te koje informacije želi nadopuniti.


Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA
Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu https://www.instagram.com/nutriformabyalma/) ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA
Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na Instagram profilu (https://www.instagram.com/nutriformabyalma/). Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 18: OBJAVA DOBITNIKA
Imena Dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Instagram stranici Organizatora 21.12.2022. godine u 16:00h (https://www.instagram.com/nutriformabyalma/).

Članak 19: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.

Članak 20: POREZI
Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 21: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 22: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Članak 23: IZMJENE PRAVILA
Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni u komentaru na post koji komunicira Natječaj na Instagram stranici https://www.instagram.com/nutriformabyalma/).

Izjava:
Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak Organizatoru, da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon) za potrebe provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Organizatora. Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi moje dostavljene osobne podatke u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto. Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave od sada vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog Odgovora. Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom komunicirati pisanim putem o samom kreativnom natječaju u razdoblju od 3 mjeseca nakon završetka kreativnog natječaja.

hrCroatian